عربي براي دبيرستان
آموزش عربي متون ادبي تاريخ اذبيات عرب قرآن و عترت 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

 

<<  بسمه تعالی >>

بانک سوالات عـــــر بـــی عمومی سال اول متوسطه

ســـــــــــازمـــــــان آموزش و پـــــــرورش استـــــــــــــــــــا ن همدان

پــــژ و هـــــشــگــــاه اســـــتان

دبیــــــر خــــــانـــــه ی راهبـری درس عـــــــــــربــــی

ضمن عرض خسته نباشی ،از آنجایی که طراحی سوال در ارزشیابی دقیق از آموخته های فراگیران نقش اساسی دارد وحاصل کار یک معلم از طریق ارزشیابی سنجیده می شود لذا آشنایی به رموز آن  ورعایت استانداردهای یک طراحی سوال برهر معلم لازم وضروری میباشد .بنابر این دبیر خانه ی عربی با جمع آوری بهترین نمونه سوالات از استانها و  ویرایش و تصحیح آنهااقدام به تهیه ی بانک سوال از عربی یک نموده است و برای اطلاع بیشتر همکاران گرامی و آشنا نمودن آنها به طراحی علمی ، یک نمونه سوال از درس یک و یک نمونه سوال برای ترم اول ویک نمونه سوال برای ترم دوم با رعایت استانداردهای طراحی سوال، تهیه نموده است که امید است همکاران گرامی را درطرح سوال با رعایت اصول آن یاری نماید . لازم به یاد آوری است که حیطه ها در رابطه با فراگیران دوره ی متوسطه می باشد . و دبیران محترم در طرح سوال  و استفاده از حیطه ها باید میزان استعداد فراگیران را نیز مد نظر داشته باشند .

در پایان امید است عزیزان همکار با ارائه ی راهکار این دبیر خانه را در بالابردن کیفیت خدمتگزاری یاری نمایند .

( تهیه کنند گان : عبدالله رجبی – حسین زنگنه – محمد رضا دهقا نی

بسمه تعالی

دبیر خانه راهبری درس عربی

نمونه سوال عربی یک ( درس یکم )

 

1- ترجم العبارات الی الفارسیة : ( سطح دانش ) (3نمره)

الف- یا رب ھب لی حکماً .

ب- اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة .

ج-انزل الله سکینته علی رسوله .

د- فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین .

 

2-اکمل الترجمة:  ( دانش)( 0/75نمره)

الف- لا تبحثوا عن عیوب الناس 

در ............. عیبهای مردم نباشید .

ب- جاء الحق و زهق الباطل . 

حــق .............و باطل   از میان رفت .

ج- اخرج منها فانک رجیم .

از این مقام .......... که رانده شده ای.

3- عین الترجمة الصحیحة (5/1نمره)( دانش)

 الف- سیجعل الله بعد عسـر یسـراً .

= خداوند پس از سختی آسانی قرار داد .             = خداوند بعد از سختی آسانی قرار خواهد داد

 

ب- الله یعلم و انتم لا تعلمون

= خداوند می دانست و شما نمی دانستید .              = خداوند می داند و شما نمی دانید .

 

ج- لا تعبدوا الا الله .

= فقط خدا را عبادت کنید                               = خدا را عبادت نمی کنید

 

4- صحح الاغلاط فی الترجمة : ( درک و فهم)   (5/1نمره)                

الف- انزل الله سکینته علی رسوله .

 خداوند سختی خویش را بر امام فرو می فرستد .

 

 5- عین الجمع و اکتب نوعه (  درک و فهم)(5/1)

الف- المومناتْ یحفظن حجابهن عند الناس .       ب- عدد المسلمین فی البلدان الاسلامیة کثیر ٌ

6- اجعل فی الفراغ فعلاً مناسبا مما بین القوسین : ( درک و فهم ) ( 5/0نمره )

الف- .......... التلامیذ الی المدرسة . ( ذهبوا – ذهبت ـ ذهب )

ب- لماذا انتم ............  الی المدرسة .( تذهبون – ذهبوا – تذهبن)

ج- ایتها التلمیذات ................ حجابکنّ .(احفظوا – احفظن – احفظی)

 

7- اکمل الجدول : ( 2نمره)( کاربرد )

الماضی

الماضی المنفی

المضارع

المضارع المنفی

النهی

   کتبتِ

................

 ..............

 ..............

..............

................

   ما صرختنّ ‍‍

.............

...............

 ..........

 

8-عین الاخطاء و اذکر سببها ( کاربرد)(2نمره)

الف- ذهبت اویس ٍ الی مدینة النبی  .             ب- الطالبة ُ کتب درسه .

 

9-ترجم العبارات الی العربیة . ( کاربرد) (1نمره)

الف- اویس نگران از جایش برخاست .        ب- من درس عربی را دوست دارم .    

ج- آ یا مادرم در خانه است ؟                       د- خانه دوست من کجاست ؟

 

10 -اکمل الجدول من الافعال المتفرقة و اکتب معناها ( کاربرد)( 2 نمره)

 

لاتقنطوا – ضحکوا – ارحمی – تقدرن -

الماضی

المعنی

المضارع

المعنی

الامر

المعنی

النهی

المعنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-- حلل ما اشیر الیه بخط : (تجزیة کنید ) (تجزیه)(2نمره)

الف- ضرب الله الامثالَ للناس .                       ب- هو تلمیذ مثالی فی مدرستنا .

 

12-عرب الکلمات التی اشیر الیها بخط : ( ترکیب کنید) ( تجزیه) (1نمره)

 الف- الله علیمٌ بالظالمین .                           ب- یسمع الله نداء المظلومین .

 

13-رکب جملة صحیحة من الکلمات المتفرقة : ( ترکیب )(1نمره)

 

الف- التلمیذ َ – رای – المعلمُ- المدرسةِ – فی .       ب- تلمیذٌ – انت – المدرسةِ- فی-  هل .

 

                                                                          « التوفیق من الله »

 

                                            بسمه تعالی

دبیر خـانـه راهبری درس عربی

نمونه سوال ترم اول ( دی ماه )

  1- ترجم العبارات الی الفارسیة : ( دانش )

الف – یا رب قو علی خدمتک جوارحی . ( 25/0)

ب- عفوا حبیبی ، ...اطلبُ زیارة ّ حبیبی رسول الله (ص)  (25/0)  

ج- الذی یجمع العمل و الدراسة یعرف قیمة الوقت . ( 5/0)

د-استیقظ قبل طلوع ِ الفجـــر و توضأ . ( 5/0)

هـ -امیر المومنین یشعر بالحرِّ الشدیدِ و هو یتروَّحُ بکمِّــه . ( 5/0)

و- قال الامیر ، أ لیس فی المجلس اکبرُ منکَ ؟ (50/)

ح- فاستغفروا لـِذُ نُوبــِهم و مَن یغفرُ الذنوبَ الا الله .  (5/0)

ط- تعلّـموا القرآنَ فانَّـه احسنُ القلوبِ .(نهج البلاغه)(5/0)

۲- اکتب معنی الکلمات :(دانش ) ( 1 نمره)

 الف- الباهضُ.........    ب- لباسها ...........    ج- کاروان .........    د- الجوانح ........

 

2- عیّن الصحیح فی الترجمة : ( دانش)(5/1 نمره)

الف- تسمع نداءّ المظلومین .

·        صدای ستم دیدگان را می شنوی .

·        ستم دیدگان صدای تورا می شنوند .

·        صدای ستم دیدگان شنیده شد .

ب- استقبله المدیرُ بحفاوةٍ .

     * مدیر را به گرمی پذیرفت .

     *  مدیر او را به گرمی پذیرفت .

     * با گرمی با مدیر بر خورد کرد .

ج-   هولاءِ وجدوا السعادةَ فی مساعدةِالآ خرین .

    * آنها خوشبختی را در همکاری با دیگران می یابند .

    * اینان خوشبختی را در کمک کردن به دیگران یافته اند.

     * اینان سعادة را در کمک به دیگران می یابند .

 د- سعید پیش آمد و مدیر به گرمی از او استقبال کرد .

* اقبل المدیر و استقبله سعید .                       * اقبل سعید و استقبل المدیر .

* اقبل سعید و استقبله المدیر .

هـ - اولئک یهربون من قراءة الدرس .

*آنها از نوشتن درس فرار می کنند .               * اینها از درس خواندن فرار می کنند .

* آنان از خواندن درس فرار می کنند .

و- ما می دانیم وشما نمی دانید .

*نحن اعلم وانتم لا تعلمون .                           * نحن نعلم و انتم لا تعلمون.

* نحن علمنا و انتم ما علمتم .

 

3- صحح الاغلاط فی الترجمةِ : (درک و فهم)(5/1 نمره)

 الف- انتم لا تشعرون بالضعف عند مواجهة المشا کل . -آنها هنگام برخورد با دشمنان احساس ضعف نکردند .

ب- اتعلّـمُ حسن الاستماع کما تعلمتُ حسن الحدیثَ. – خوب شنیدن را بیاموز همان طور که خوب رفتار کردن  را آموختی.

 

 

4- اقرأ النص التالی ثمَّ اجب عن الاسئلة : (درک و فهم)(2نمره)

« قالت الفراشة ُ الصغیرة  : للوردة‌ ِ الحمراء رائحة ٌ طیّـبة ٌ .و للشجرة ِ الخضراء اوراق ٌ لطیفة ٌ و للشمس ِ فی الصباح ِ طلعة ٌ جمیلة ٌ فماذا ترکت ِ ایّـتُـها الطبیعة ُ للفراشة ِ ابنتک الصغیرة ِ؟ فقالت الطبیعة‌ ُ ، للفراشة ِ الحسن  و الجمال .»

 

الف-  ما هو نصیب الفراشة ِ من الطبیعة ؟                 ب- ما هو نصیب الشمس ؟

ج- عین اسمین مشتقین ؟                                    د- ما قالت الطبیعة للفراشة ؟

 

5- اکمل الفراغ مما بین القوسین ( درک وفهم )( 1نمره )

الف- ......... تلمیذات یحاولن فی الدرس .(‌هــــم – هـــنّ – انتما )

ب- المومنان ....... المحتاج َ . ( ساعدوا – ساعد – تساعد ان )

ج- المعلمون ......... انفسهم فی سبیل تعلم الطلاب . ( اجهدوا – تجهدون – یجهدون )

د- انّ الله لا .... .....المیعادَ . ( المضارع للغائب من اخلفَ )

 

6-عین الافعال المزیدة ثم اکمل الجدول .(درک و فهم) ( 75/0نمره)

( تـَنظرونَ – تـُقابلوا  – إفتحن – یستمعونَ –کـَتبتـُنّّ )

                                                                 

الفعل المزید

بابــــــه

 

 

 

 

 

 

                               

7- عین المشتقات و بین نوعها .(درک وفهم ) ( 2 نمره )

الف- العاملُ یعملُ بما هو مامورٌ بــه .

ب- اللهُ علیمٌ بذات الصدور .

ج- الله رب المشرق و المغرب .  

 

8- اکتب الخطأ فی الفراغ . ( درک و فهم)( 75/0 نمره)

الف- اسم المکان و الزمان .                ب-    اسم التفضیل                ج-  الصفة المشبهة

( مسکن – منصور – مدرسة )           ( حُسنی – علّام – افضل )    ( عظیم – احمر – صبور  )

 

9- اجعل فی الفراغ کلمة مناسبة : (درک و فهم)(1 نمره)

الف- انا لا اتعب .« من خسته ...........»  ( نشدم – نمی شوم – نخواهم شد )

ب- شــما نیکی کردید . « انتــم ..........»  ( أ حسنوا – أحسنتم – تحسنون)

ج- ما دراین موضوع مورد اعتماد هستیم

« نحن ......... فی هذا الموضوع » ( مُعتمَدون – مُعتمِدون – نعتمد )

د- انک ستشاهدُ جزاء عملک .

 « بدرستی که تو پاداش کارت را ......» (مشاهه می کنی – مشاهده خواهی کرد – مشاهده کردی)

 

10- اکمل الفراغ حسب ما بین القوسین :(درک و فهم) ( 5/0 نمره )

الف- دخل امیر المومنین السوق مع ........ـــه ( اسم الفاعل من خدم )

ب- الله ........ و یحب الجمال .  ( الصفة المشبهة من « جـَـمُــلَ »  )

 

11- للتعریب : ( کاربرد ) (1 نمره)

الف- اویس در ِ حبیب خود را زد .                ب- چرا تو از درس فرار می کنی ؟

 

12- صحح الاخطاء فی التحلیل الصرفی :  ( تجزیه) ( 1 نمره)

  « نصر اللهُ المومنَ و المومنة  »

الف- نصر : فعل مضارع ، للغائب ، مزید ثلا ثی ،   ب- المومن : اسم ، مفرد ، مونث ، جامد ،

 

13- عین المبتدا و الفاعل ( تجزیه) (5/0 نمره ) )  یک مورد)

الف- الله ولیُّ الذین آمنوا .                              ب- لماذا انتَ ما ذهبتّ الی المدرسة الیومَ؟

 

14—رکـِّب جملةً فعلیة کاملةً من الکلمات المتفرقة ( ترکیب ) ( 1 نمره )

الف- - التجّــار ِ –مجلس ٍ – فی – امیر ٍ – وفدٌ – من – دخلَ –

.........................................................................

ب- الولد – المسکین – یساعدُ – کلّ – فی – حال ٍ .

..........................................................................

15-صحح الاخطاء و اذکر سببها : (ارزشیابی  ) (1نمره)

«  لمّـاعرف البائع ٌ الامامَ  ترک الاما مً المکان َ  و ذهبُ الی دکـّان ٍ  آخر َ  و انتخب الامامُ قمیصاً ارخص َ »

 

                                                                                «  من الله التوفیق»

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                      بســـــــــــــمه تعالی         

                      

نمونه سوال   عربـــی یک                          ترم دوم ماه خرداد  (دبیر خانه ی راهبری درس عربی همدان)  

 

    1-     ترجم العبارات التالیة الی الفارسیّــة ) دانش)

 

    الف-وهکذا ابتلعتــهُ الارضُ وذهبت الزینة ُ والموکب. (5/0 نمره) 

    ب-ربنا افرغ علینا صــبــراً.   (25/0 )

   ج- لما سمع الحرُکلامَ الامام ِ اقبلَ علی القوم .(5/0)

    د- هو وطنی  الذی تولدتُ فوقَ ارضه وتنعمت بخیراته.(75/0)

    ه- الرمانُ ضروریّ لتکوین الکریات ِالحمراء والبصلُ مفیدٌ لتطهیر ِ الفم ِمن الجراثیم.(5/0)

    و- کلکم یعرفُ انّی طا لبُ اصلاح ِ امــة  . (5/0)

  ز- ( نهج البلاغه) المومنُ بشرهُ فی وجهه وحزنُه فی قلبه. (5/0)

 

2- اكتب ما طلب منك  :( 1 نمره)(دانش)

الف – الي الفارسية: جَفَـّـفَ        (                  )               ب-  پراکنده می کند (الي العربية) (                    )                                  

ج-  متضادالکافر .                    (                  )                د-   مرادف   «الثوم »             (                    )

 

3-  عین الصحیح فی الترجمة: ( دانش)(5/1 نمره)

 الف – انتم علقوا لحم الخروف فی نا حیةٍ من المدینة:                                                                                                                                                          الف)   شما گوشت گوسفند رادر ناحیه ای از شهرآویزان کردید.

 ب) شماگوشت گوسفند رادر ناحیه ای از شهر آویزان کنی

 

ب- تعلّم حسن الا ستماع کما تتعلم حسن الحدیث:

الف)      خوب گوش کردن رامی آ موزی همان طور که خوب صحبت کردن راآموختی.

 ب)      خوب گوش کردن رابیاموزهمان طورکه خوب صحبت کردن رامی آ موزی.

 

ج) احترام من هو اصغرمنک :

الف)  کسی را که از خودت کوچکتراست احترام بگذار.      ب) کسی راکه از خودم کوچکتر است احترام می گذارم

 

د- العاجز من عــجز عن اکتساب الثواب .

الف) ناتوان از بدست آوردن ثواب عاجز شد .            ب) ناتوان کسی است که از بدست آوردن ثواب عاجز باشد

 

هـ - فرعون اقلیدس را زندانی کرد .

الف) یَسجنُ فــرعونَ اقلیدسُ .                                               ب) سَجــنَ فــرعــونُ اقلیـــدس  

 

و- عقل اصلاح کنند ه ی هـــر چیــزی است .

الف) العقلُ مُــصـلحُ کــلَّ امـــر ٍ .                                           ب) العقــل ُ اصلاح کــلّ ِ شــی ءٍ .       

 

  4- اکمل الآیة مستعیناً من الترجمة ِ: ( من الاضواء القرانیة)(دانش )( 5/0)

  « یسبح ُ لــه .............  فی السماواتِ و الارض ِ .( من        الذی         التی        )

     « حمد و ثنا میگوینداو را هر آن که در آسمان ها و زمین است»

     

   5-    اقرأ النص التالی ثمّ اجب عن الاسئلة التالیة : ( درک و فهم)(2 نمره)

      « کان مُحمّــَـد بن زکریا مُکتشِف الکحول . هو فکـّـرفی تعیین المکان المناسب لبناء المستشفی ذهب الرازی کـلّ یوم ٍ الی نواحی المدینة لیشاهدَ تغییرات ِ الحاصلة لقطع اللحـم ِ .»

     الف- ما اکتشف الرازی ّ ؟                                                  ب-  فی ما فکّـر الرازی ؟

      ج- ما هو نوع المشتقین ِاللذین ِ تحتهما خط ؟                    د- عین فعلاً مزیداً واذکر مصدره

       

6-   صحح الاغلاط في الترجمة :( درك و فهم)

  الف- « ارسل رجل ولده الي الغابة لمشاهد ة الجمال َ في الطبيعة. (5/0)

 مردي فرزند را براي ديدن زيبايي در طبيعت  به صحراء فرستا د .»

   ب- لمّـا سمع الحرُ كلامَ الامام اقبل علي القوم  .(5/0)

   وقتي حرّ سخن امام را  شنيد براي قوم خود قبول مي كند .»

  

 7-   اكمل الفراغ مما بين القوسين : (  ؛ الذين ؛ التي ؛ ما ؛ اللاتي ) ( درك و فهم )(1 نمره)

   الف- ...........  دخلوا بلادي ففي امنٍ و راحــة ٍ .         ب- المومنون يُـنفقون  ............  یحبّـونه في الحياة

 

6-    اكمل الفراغ حسب النموذج :  (درك وفهم)(1نمره)

  «    انتَ    تشكرُ  ربــكَ    كـلّ يوم ‌ٍ.»

   الف- انت ِ .......... ربــّ...... كل يوم ٍ .

   ب- نحن .............ربــّ .......كل يوم .

 

8-عين الافعال المزيدة‌ِ  و اذكــر مصادرها : ( درك و فهم)(1نمره)

   الف- انتم عـلّقـوا كـلّ قسم في ناحية‌ٍ من المدينة‌ِ .        ب- المومن هو الذي يتوكّـل علي الله .                                                                                                                                                                      

 

9 -اجعل في الفراغ كلمةً مناسبةً من بين القوسين : (درک و فهم )(1نمره)

     الف- رايتُ الـ .............. في ساحة‌ِ المدرسة‌ِ .( اسم الفاعل من علم من باب تفعيل )

ب‌-    انّ‌َ الله .................. علي التائبين . ( اسم المبالغة من غـَفرَ ) 

 

10--    اكمل الجملة مستعيناً  بترجمتها) كاربرد)(5/0 نمره)

   به او حمله خواهيم                                   « سوف نهاجمـُ......... 

 شما فرصت را غنيمت شمريد .             ............    اغتنموا  الفرصةَ

 

11-شکل ما اشیر الیه بخط ٍ : ( کاربرد) ( 1 نمره)

الف-یکتب التلمیذالتمارین فی المدرسة .    ب- القرآن یشجـّـع الناس علی الاستفادة ِمن الطیّـبات

 

12-عین المعرب والمبنی من الکلمات التی اشیر الیها بخط: (درک و فهم )( 1 نمره)

معرب

مبنی

 

 

       الف) فی یوم من الایام شاهدت نحلة صیاداً.   

ب) هم وجدوا طریقةً لحل هذه المشکلة.ِ

 

13- ترجم الی العربیة : ( کاربرد )   ( 5/0 نمره)

امیرالمومنین (ع) احساس گرما می کند .                                                       

                                                                                      

14-اجعل الفاعل مبتداً والمبتدا ءَ فاعلاً . (کاربرد)(5/0نمره)

الف-    یبشر الله المومن برحمته         ب- التواضعُ یرفع قیمة  الانسان .                                             

 

  15- عین التحلیل الصرفی الصحیح؟ ( تجزیه) (1نمره) «علم الرجل الموضوع من کلام صدیقه. »

 

عَلِمَ: الف) فعل ماضٍ،مفرد،مذکر،ثلاثی مجرد

      ب) فعل مضارع،مفرد ،مونث،ثلاثی مزید

الرجل: الف) اسم،مذکر،مشتق،مثنی

         ب) اسم،مذکر،جامد،مفرد

الموضوع:الف)اسم،مفرد،مشتق،اسم مفعول 

            ب) اسم،مفرد،مشتق،اسم فاعل

مِن : الف-  حرف جر ، مبني علي كسر .

ب‌-       حرف جر، عامل ، مبني علي سكون.

 

16- میز (الخبر- الفاعل- الجارو المجرور –المفعول به)( تجزبه ) (1 نمره)

 

الف)یسمعُ الله نداء َ المظلومینَ.                    ب)العلم خیرٌ من المال.

                                                                                     

17- رکـّب جملةً کاملةً من الکلمات المتفرقة ( ترکیب)(5/0)

الف-   عَلیٰ – القادرُ –طلبة‌َ -  الانسان –انت -        ب- فلاحٌ – فی – شاهدَ – المزرعة ِ –ضفدعة‌ ًَ –الایام ِ- فی – یوم ٍ-

 

  18- عین الخطا واذکر سببه :  ( ارزشیابی ) ( 5/0)« نحن ُ نذهب ُ الی المدرسة ً لنتعلـّمَ »   

 

                                                                                                 «  من الله التوفیق»

 

به نام خدا                                          عربی یک )  خراسان شمالي )                         

 

1- ترجم العبارات (عبارات زیر را تر جمه کنید ) ( دانش ) (3 نمره)

الف) یفتشُ عن موضعِ الشمسِ.

ب)صوّ َرَ المشهدَ التالی له .

ج)یا سابغ النعم یا دافع النقَم.

د) القرآنُ هو الدلیل ُ یُر شد الی خیر السبیل.

و) عَلَق علی عُنُقه وسام الاجتهاد ِوالنشاط .

ه) علینا اداءُ الواجب .

2- عین التر جمة الصحیحة(ترجمه ی صحیح متن را معین کن) ( دانش )  (5/1 نمره)

الف) اِنتخب ولَدی ، لا تفکِّر فی الثمن

1- انتخاب کردم فرزندم فکر نکن.              2-  پسرم انتخاب کن و به قیمت فکر نکن

ب)اللهُ یعلمُ وانتم لا تعلمون.

1-- خدا می داند وشما نمی دانید                     2- خدا می داند وآنها نمی دانند

ج)اللهُ خالقٌ کل شی ء وغافر کل َ ذنبٍ.

1- خدا هر چیزی را آفرید و هر گنا هی را می بخشد

2- خدا آفریننده ی هر چیز و آمرزنده ی هر گناهی است

3-اقرء النص التالی ثم اجب عن الاسئله(متن را بخوانید وبه سوالات باسخ ده) ((2نمره)

سمعتُ انَّ موسی (ع) دعا قارونَ الی الا يمان ِولکن هو کافر بدین المرسلین.هل یقبلُ النصیحةَ؟

لا. معلومٌ هو رجلٌ مُتکبرٌ. بعد نزول العذاب قال قارون سانفقُ اموالی ساُساعِدُ الفقراء.

1-      هل کان قارون یُساعدُ الناس ؟

2-      هل کان قارون مومنا بدین موسی؟

3-      رجع قارون عن کفره.  ص       غ

4-      ما قبل قارون النصیحةَ .ص      غ

 

4-عین الخطا فی التر جمة(اصلاح اغلاط در ترجمه)(5/1 نمره)

الف)مشاورة ُ المشفقِ الجاهلُ خطرٌ.   مشورت کننده دلسوز نادان شده ی خطر ناک است

ب) کلمتُ والدتی فی هذا الموضوع.   درباره این موضوع با مادرم صحبت نکردم

ج)یسمعُ الله نداءَ المظلومین.          مظلومین صدای خدا را می شنود

 

5-عیّن نوع المشتقات (انواع مشتقات را معین کن)(1نمره)

الف)  للبلبل صوتٌ  بدیعٌ.

ب)  انتَ علا مُ الغیوب .

ج)   انتَ متفَضِّل.

د)   حقوقُ المحرومین مُغتَصَِبَةٌ.

6-املا الفراغ (1 نمره)

 الف)اسم تفضیل مذکر ((حسن))  (--------------- -- )               ب) صفت مشبه ((شرف))(-----------  ----- )            

 ج)اسم تفضیل مونث((عظم))    (-----------------  )                د) اسم فاعل (علم )         (----------------   )

 

7-عین الافعال المزیدة واذکر بابها(افعال مزید را معین کرده ونوع باب ان را بنویس) (2 نمره)

الف) انا انزلناه فی لیلة القدر         ب) اِنتَخَبْ ولدی               ج)اِنعَقد ت الجلسةُ                 د)هو سافَرَ

 

8-اکمل الفراغ مناسبا للضمير: (1 نمره)

ماضی (کبُرَ)باب استفعال هم (--------------------)مضارع(عرض)باب تفاعل هو (--------------------)

 

9- اجب  ( 2 نمره)

الف) شکّل الکلمات . (حرکت گذاری کن)      فتح المعلم الکتاب في الصف.

ب) انتخب التحلیل الصرفی الصحيح  :   صوّر                الف-  فعل –ماضی- ثلاثی مزید(باب تفعیل)- للغایب

      فعل مضارع-ثلاثی مزید(باب تفعیل)-للغایب                                         

    الوالد                       الف- اسم مونث –مفرد- جامد 

                                  ب- اسم- مفرد- مذکر- مشتق

 

10- ما هو الفرق بين( نَزَلَ ونزّل )  لفظا و معنیً؟ (1 نمره)

 

11- عين نوع الجمع و اذكر مفرده . (1 نمره)

        مسؤولین (  ................  )    عباد(........ )   صالحات(  ........... )   اصوات ( ............   ) 

 

12 - اکمل الجد ول التالی : (1 نمره)

 

الماضی

 الماضی المنفي

المضارع

المضارع المنفي

النهی من المضارع     المخاطب

انتخبتَ

 

 

 

 

 

13- اكتب ما طلب منك  :( 5/1 نمره)

الف – الي الفارسية: جَفَفَ           (                  )                 المتکبر         (                     )           

ب-  الي العربية:   پراکنده می کند  (                 )                  نگهبان         (                     )                   

ج-  متضادالکافر .                    (                  )               متضاد الکامل    (                    )

 

14- للتعريب  :  اويس از جايش برخاست . (5/0)

 

                                                                                               << من الله التوفيق  >>

 

 

بسـمه تعالــي                                             عربی 1   ( بوير احمد)

 

1- ترجم  العبارات التالية بالفارسیةالفصحي :(3نمره)

الف) للوردة ُ الحمراءِ رائحة  طیبة.

ب)هو لاء وجدوا السعادة فی مساعدة الاخرین.

ج) هب لی حکما ًًو الحقنی بالصالحین .

د)لات حینَ مناص.

ه)استیقظ سعیدٌ قبل َ طلوع الفجر وتوضأ وبعد الصلاةِ وذهبَ وحده الی المدرسة.

 

2- عین الترجمة الصحیحة(5/1نمره)

الف )انتخب الامامُ قمیصا بثلاثة دراهم وقمیصا ارخص .

1.امام بیراهنی به دو درهم وبیراهنی گرانتر انتخاب کرد .

2.امام بیراهنی به سه درهم وبیراهنی ارزان انتخاب کرد.

3. امام بیراهنی به سه درهم وبیراهنی ارزانتر انتخاب کرد .

 

ب)ما انهَزَمنا وما ترکنا الغابة

1.شکست نخوردیم وجنگل را ترک نکردیم .

2. فرار کردیم وجنگل را رها کردیم .

3. شکست نخوردند وجنگل را رها نکرد.

 

ج)(سرکشی کرد ) بالعربیة         الف- استکبرَ            ب-  تکبّرَ             ج- کبّرَ

 

3- صحح الاخطاء فی تر جمة العبارات التالیة(5/1 نمره)

الف ) انظر الی الاسد کیفَ یساعدُ الاخرین.      به شیر نگاه می کنم! به د يگران کمک می کند چگونه ؟

ب) ادفع لهم دینار ا من الذهب ِ.                    دیناری نقره به آنها ببردازید .

ج)لا یستسلم الاحرارُ للظلم.                          انسان ازاده در برابر ظلم تسلیم نشد .

 

4- اقرا هذا النص ثم اجب عن الاسئلة:( 2 نمره)

ارسل رجل ولده الی خارج المدینة لکسب التجارب.فلما خرج الولد من المدینة شاهد ثعلبا مریضا. فوقف مدة ً وفکـّر... کیف یحصل الی الطعام ؟ فی هذه اللحظة شاهد اسداً معه صید ٌفلما قرب من الثعلب اکل من الصید وترک الباقی وذهب. بعد لحظة حرّک الثعلب نفسه بصعوبة و قرب من الصید وبدا بالا کل.

الف)الی این ارسل الرجل ولده؟

ب)لماذا ارسل الرجل ولده؟

ج)ماذا اکل الثعلب؟

د)ما معنی هذا الکلمات:قرب من-------    صعوبة----------------

 

5- اكتب :) 1نمره)

  الف ) تروَّح(بالفارسیة)-----------    الرنان(بالفارسیة)------------      سرود (باالعربیة)----------

  ب)   متضاد جلسِِ-----------.

 

 6-اکمل الترجمة:( 5/0 نمره)

   انت المنصف وانا  المستسلمُ  :تو------ومن-------------.

 

7- اکتب المطلوب منکَ:  (1 نمره)

المفرد  للصالحات------------                      المثنی  للجنة ---------

 المنفی من((تبحثون ))-------------         النهی من ((یضربان ))-------------

 

8- میز (الخبر- الفاعل- الجارو المجرور –المفعول به) (1 نمره)

الف)یسمعُ الله نداء َ المظلومینَ.                    ب)العلم خیرٌ من المال.

 

9- میزالافعال المزیدة و اذکر مصادرها (فعلهای مزیدرا مشخص ومصدرآ نها را بنویس.) (1 نمره) اتحمّلُ--------------    یَسجدان ------------    ترکتِ ------------   یستغفرونَ------------

 

10- املاء الفراغ مناسبا للضمیر : (1 نمره)

انتما------------(جاهدَ)         هم----------(مضارع((ک ر م)) من باب افعال )

هی ------------(تقابلَ)          انتِ------------(امر((ک ر م)) من باب افتعال )

 

11 - اصنع فعل الامر : (1 نمره)

تحدثونَ-----------     تنصرفُ -------------    تنتظرنَ------------      تحسنینَ-------------.

 

12-اکتب ما طلب منك :(1 نمره)

 

ینتخبُ : اسم الفاعل--------------                 یجمعُ : اسم الفاعل----------------

       اسم المفعول--------------                        اسم المفعول---------------

 

13-میز الجامد والمشتق واذکر نوع المشتق :( 75/1 نمره)

الناس----------- عَذب------------ الشمس------------مسکن------------ احسَن--------------

معتَذر----------غفار-------------

 

14-للتحلیل الصرفی مما اشير اليه بخط:( 1 نمره)

المومنونَ یُدافعونَ عن المظلومینَ.

 

15- اكتب ما طلب منك :  (25/1 نمره)

الف)     تعلّمْ حسن الا ستماع                 نوع الفعل-------صیغه-------مصدر-----------

ب)        الفرح             یعنی                          شاد         شادی            شادی می کند

ج )       هی لا تسمحُ      یعنی                اجازه نمی دهد                   اجازه نمی دهی

 

16-- للتعریب:  (جمله زیر را به عربی بنویس )(5/0 نمره)

امیرالمومنین (ع) احساس گرما می کند .                                                       

                                                                                                  << من الله التوفيق >>

 

سوال عربي سال اول دبيرستان ديماه 86

 

1-للترجمة:

الف- واشدد علی العزیمةِ جوانحی. ( 5/0 نمره)

ب‌- انی لا جدُ نفَسَ الرحمانِ من جانب الیمن ِ. (5/0 نمره)

ج‌- بداتِ المراسیمُ بعد اجرا ء مسرحیة و انشودة.( 1 نمره)

د‌- ما الفا ئدة ُفی ثروة وراءها لعنة الناسِ. ( 1 نمره)

 

 

2-صحح الاخطاء فی ترجمة العبا رات: ( 4 خطا ) (یک نمره)

وا رکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم

رکوع کردند وسجود کردند و پروردگارشان را پرستیدند.

 

 

3-عین الترجمة الصحیحة : ( 5/0 نمره)

هولاء وجدوا السعادة فی مساعدة الاخرین َ.

الف) او سعادت رادر یاری به دیگران یافت.

ب) اینان سعادت را در یاری به دیگران یافتند.

 

 

 

4- - اکمل الترجمة الصحیحة: (25/0 نمره)

فاصبر علی ما یقولونَ و سبح بحمد ربک .

بر آن چه می گویند ---------------وبا ستایش پرور دگارت از آن به نیکی یاد کن .

 

 

5-عین الصحیح والخطأ: ( 1 نمره)

الف) الذی یدرسُ ویعملُ لا یمکنُ لهُ النجاحَ. ص غ

ب) کان اویسٌ مشتاقاٌ لِزیارة النبی . ص غ

ج) قارون انفق اموالهُ عند نزول العذاب. ص غ

د) جاهد اویسٌ فی معرکةِ صفینَ. ص غ

 

 

6-ترجم( 1 نمره )

بالعربیة :

اشکالی ندارد:--------------- بالفارسیة: الحفاوة:--------------

نسل ها:--------------------- الو ِسام ----------------

 

 

7-اقرأ النص التالی ثم اجب عن الاسئلة : (2 نمره)

" قارون صاحب الجلالة والثروةِ لکن هو کافر بنعمة الله ورجل متکبرو لا یقبل النصیحة

فا نزل الله علیه العذاب . هذه عاقبة المکذبین واصبح قارون عبرة للا جیا لِ."

املا الفراغات ) :جاهای خالی را پر کنید )

الف) قارون صاحب ُ-----------( الثروةِ - نعمة اللهِ - العذابَ )

ب) قارون رجلٌ ----- ولا یقبل ---------.(النصیحة ،متکبرٌ -متکبرٌ،النصیحةَ کافرٌ، العذابَ )

ج) اصبحَ--------عبرةً للاجیال (المکذ بین رجلٌ قارون )

فی جملة "انزل الله ُ علیه العذاب"

الف) ما هو اعراب الله؟------------------------

ب) ما هو اعراب العذاب؟-----------------------

ج) اکتب التحلیل الصرفی لکلمة انزل.( هر چه راجع به فعل انزل می دانید بنویسید)

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

8-اکتب جمع هذه الکلمات: (1 نمره)

مومنة(------------) النقمة(---------------)

العاقل(------------) رُُکن(----------------)

 

 

9- عین اقسام الجمع: (75/0 نمره)

مستکبرون(------------------) اقدام(---------------) مجاهدات(--------------)

 

10

10- اکتب ما طلب منك .(1 نمره)

تَـُعَظـّمَ (اسم الفاعل)--------------- استخُرجَ(المصدر)-----------------

نَصَرَ(اسم المفعول)-------------- کَذَبَ(المصدر)--------------------

 

11

11-اجعـل الافعال التالیة حسب الضمایر : ( 2 نمره)

تَبَسَّمَ (هُنَ)-------------- اَرسَلَ (اَنتـُنَ)-----------------

یُمارسُ(انا)------------- یتعلمانِ(انتم)-----------------

 

12

12- املأ الفراغات: ( 1 نمره)

الف)---------------- نُسُبـّحُ بحمدکَ ونقـدّس لک(ضمیرا مناسبا)

ب) ---------------- لهم دینارا.(امر من دفع-َ المخاطب )

ج) هو کافر بدین ال----------- من (اسم المفعول من باب افعال من رَسَلَ)

د) هو تلمیذ ٌ.......... فی الصفِّ (اسم فاعل ثلاثی مجرد من نَجَحَ)

 

13

13- عین الافعال المزیدة واذکر ابوابها ( 1 نمره)

الف) استیقظ قبل طلوع الفجرَ.-------------------------------------

ب)هما یتحدثان فی المدرسة.--------------------------------------

ج) سارجع قبل غروب الشمسِ ، اعاهِدُکَ.------------------------

 

14

14- عین اسم الفاعل والمفعول (5/0 نمره)

انا ارسلناکَ شاهداً ومبشراًو نظیراً

-------------------------------

 

15

15- ما هو اعراب الکلمات التی اشیر الیه بخط(اعراب کلماتی که زیرش خط کشیده شده را بنویسید) (2 نمره)

الف) انت تحرس المالَ.

پاسخ:--------------------------------------------------------

ب) وعد اویس امةُ بالرجوع بعد غروب الشمسِ.

پاسخ:--------------------------------------------------------

 

16

16- با توجه به آیات زیر فرق "نَزَلَ" و"اَنزَلَ" را ا ز نظر معنی بنویسید. (1 نمره)

الف)" وبالحق انزلنا هُ وبالحق نزلَ"

پاسخ---------------------------------------------------------------

ب) در ترجمه بابهای تفاعل ومفاعلة به آوردن یک"با" نیاز داریم بنابر این :

-تعاهدوا امر الصلاة یعنی :---------------------------------

 

17

17-به سوالا ت پاسخ دهید. (1 نمره)

الف) کدام فعل در نخستین صیغه ماضی خود سه حرف زائد دارد؟ پاسخ:---------------.

ب) صیغه ی فعل امر "اسرعوا" را بنویسید. پاسخ:-----------------------------.

ج) نوع فعل "تعرفین" را از نظر زمان بنویسید . پاسخ :-----------------------------.

د) کلمه ی"اشتباه"مصدر کدام باب است . پاسخ:------------------------------.

 

 

 

<<من الله التوفيق >>

 

 

 

 دانش آموزان عزیز سال سوم تجربی ِریاضی و انسانی می توانند برای دریافت و استفاده از سوالات امتحان نهائی سالهای مختلف به نشانی www.aee.medu.ir   مراجعه نموده وسوالات مورد نظر خود را دانلود نمائد.

 

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات عربی متوسطه
[ شنبه هفدهم اسفند ۱۳۸۷ ] [ 21:0 ] [ محمد علي ناظم غنايي ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

عربي زبان قرآن
،،شمس العرب،،كنايه از نام مبارك حضرت علي عليه السلام است
قال علي عليه السلام
هو کلام الله، و تأویله لایشبه کلام البشر؛ کما لیس شیءٌ مِن خَلقِهِ یُشبِهُهُ، کذلک لایُشبِهُ فعله تعالی شیئاً من افعال البشر ... (بحار الانوار،92/107)
اسلام دین جهان شمول و خاتم است‌. فرهنگ اسلامی جهان شمول است‌. خداوند خواسته دین اسلام و فرهنگ اسلامی جهانی باشد. یکی از ابعاد فرهنگ‌، زبان است‌. لذا خداوند قرآن را به زبان عربی نازل کرده است‌. تا زبان عربی جهانی شود، و این به جهت ویژگی‌های خاص زبان عربی و برتری آن بر زبان‌های دیگراست‌. زيرا زبان عربي از کامل ترين و پربارترين ادبيات ها مايه مي گيرد، و از حيث لغت و واژگان جزءوسيع ترين زبان ها مي باشد، از اين رو شايسته است به عنوان زبان ارسالي وحي باشد تابتواند تمام ريزه کاري هاي سخنان خداوند را به بهترين بيان به مخاطب خود انتقال دهد این همان چیزی است که امروز مطرح است‌; یعنی در پی جهانی کردن زبان‌، فرهنگ و... اسلام از چهارده قرن پیش این موضوع را مطرح کرده است‌. و این را می‌توان یکی از معجزات اسلام و قرآن کریم دانست‌. زبان قرآن، زبان فطرت است و قرآن با فطرت آدميان سخن مي گويد كه زبان مشترك همه انسان هاست. وماسعي داريم در پرتو انوار مقدس شمس العرب وامير بيان مولي الكونين علي عليه السلام در اين وبلاگ به آن بپردازيم.

امکانات وب